Graduation Exposition

This page is devoted to my graduation exposition for my bachelors degree in Art and Education in Groningen. Here you can find my thesis (in Dutch) and pictures of my work.

In this (dutch) interview for Mister Motley you can read my view on art and art education as a beginning artist/educator : https://www.mistermotley.nl/art-everyday-life/het-stof-onder-de-bank-%E2%80%93-afstuderen-met-flor%C3%A9lie-rogier

De mens heeft dankzij hedendaagse technologie de kans om met een nieuwe blik de natuur te onderzoeken. Dit stelt wetenschappers en kunstenaars in staat om natuurlijke fenomenen vast te leggen die met de natuurlijke zintuigen niet waarneembaar zijn. Met diverse middelen wordt de mens en zijn omgeving onderzocht en wordt hier beeld van gemaakt. Samenwerkingen tussen kunstenaars en wetenschappers hebben er toe geleid dat deze beelden vaker getoond worden in artistieke context. Wat mij aan deze beelden aanspreekt is de ontdekking dat hetgeen dat wij iedere dag gebruiken prachtige verborgen esthetische kwaliteiten bevat.

Geïnspireerd op de microscopische beelden die in de bio-art en wetenschap te zien zijn ben ik dekglaasjes, die in de microscopie gebruikt worden, gaan gebruiken als canvas. Deze kleine glazen plaatjes vormen het kader van mijn onderzoek. Op de fragiele plaatjes wordt materiaal aangebracht om zo wereldjes te maken gevuld met complexe organische vormen.

Het ontdekken van esthetische kwaliteiten in alledaagse materialen is leidend in mijn materiaalkeuze, de materialen die ik gebruik komen daarom uit mijn eigen omgeving. Daarnaast selecteer ik de materialen op de potentie om open structuren en vormen te maken. Deze openheid lijkt bijvoorbeeld op de structuur die te zien is wanneer men in de vroege lente onder een boom gaat staan en dan naar de takken boven zich kijkt. Door alledaags materiaal op de glazen canvassen te presenteren is het mogelijk om met een andere aandacht dan doorgaands naar de materialen te kijken.

Scholieren hebben er baat bij om te leren dat er verschillende manieren van kijken zijn, het kijken met verschillende aandachtspunten is dan ook een kerndoel van het kunstonderwijs. Dit kijken en onderzoeken van de wereld op verschillende wijze biedt een kans om verbinding te leggen met andere vakgebieden in het onderwijs, dit vervagen van grenzen is zowel in het kunstonderwijs als in de kunstpraktijk van waarde.

De vormen die in mijn werk gepresenteerd worden zijn gevangen in vierkante vlakken. Het contrast tussen een hoekig kader en een organische vorm wekt een spanningsveld op. Dit is goed te zien in de werken van Herman de Vries en Annie Catrell. Beiden bewaren of vangen vormen die hen fascineren in hoekige kaders. Herman de Vries presenteert in sommige werken rijen met lijsten met in iedere lijst een ander blad. Door het herhalen van een strakke inkadering om organische vormen is deze presentatievorm verwant aan de systematische benadering van materialen in de wetenschap. In mijn werk gebruik ik ook deze herhaling van het kader om het bekijken van de structuren op een wetenschappelijk proces te laten lijken waarin structuren en vormen vergeleken kunnen worden.